El passat dimecres 25 de març en Josep Permanyer, president de la SCOLG, acompanyat pel secretari Pep Morella van ser rebuts pel Diputat adjunt a Cultura Il·lm. Sr. Carles Combarros Vilaseca. El motiu de la reunió és la presentació de l’entitat davant de la Diputació de Barcelona per tal de seguir obtenint el seu suport en la tasca cultural i associativa que desenvolupa la nostra entitat a la vila de Sentmenat. En aquesta reunió, en nom del consistori, ens va acompanyar l’Alcaldessa Il·lma. Sra. Núria Colomé per poder recolzar, davant del Diputat, la nostra feina i donar fe de l’esperit de col·laboració existent i de manera recíproca  entre l’administració municipal i la nostra entitat.