El pròxim divendres 26 d’abril a les 20:30 h, assemblea general ordinària per a tots els socis i les sòcies de la Societat Coral “La Glòria Sentmenatenca” al Teatre del Coro.

Si ets soci/sòcia del Coro estaríem molt agraïts de la teva participació i presència a l’assemblea, on es dedicarà un temps perquè puguis parlar i donar la teva opinió.

L’ordre del dia:

1-Lectura i aprovació, si escau, de l’acte anterior.

2-Memòria dels actes realitzats durant el 2023

3-Estat de comptes 2023

4-Situació actual de l’òrgan de govern, proposta de renovació

5-Projecte 2024

6-Pressupost 2024

7-Torn obert de paraula

En cas de no poder assistir-hi, pots delegar el teu vot en una altra persona mitjançant la signatura de l’autorització que podràs trobar a les Oficines del Coro.