Iniciem el Concurs per la concessió de la gestió de El Cafè del Coro.Les persones o empreses que vulguin participar han de passar per secretaria a partir del dilluns 5 de juny per recollir la plica de condicions.La concessió s’iniciarà el pròxim 1 d’agost.Caldrà presentar currículum professional, breu projecte de gestió i dades de contacte.La documentació caldrà lliurar-la a secretaria dins d’un sobre tancat abans del 27 de juny.