Endinsa’t en la rica tradició musical de brasil amb un íntim concert a duo. Un passeig

pel Choro un dels gèneres més representatius de la música brasilera de la mà de dos

enamorats d’aquesta música.

Marina Vallet: Saxo

Bart Barenghi: Guitarra