Un any més, les activitats del Coro renoven la seva pertinença al Cens d’entitats pel foment de la llengua catalana. Aquest cens agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. Les nostres activitats ajuden a la promoció actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general, tal com demana el fet de pertànyer a aquest cens. Actualment, som el membre 123 dels 321 que en formen part.