La Societat Coral renova el conveni amb el Departament d’Educació, amb l’objectiu de promoure entre l’alumnat el compromís cívic i impulsar el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria de l’Institut de Sentmenat, com un instrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé un model, en el qual l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s a millorar-lo, amb la qual cosa es promou l’educació en valors i el compromís cívic.

El Departament d’Educació, com la Societat Coral obrera la Glòria Sentmenatenca, volen afavorir la realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que l’alumnat de secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

#fempoble
#somculturadebase