Enguany ha estat renovada la nostra inclusió en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana com a entitat que duu a terme activitats per fomentar el català dins dels diferents àmbits en els quals actuem.Tal com preveu l’Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089 de 16 de març), del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, s’entén per foment del català la realització d’activitats que promouen actituds positives envers aquest o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o ús entre totes les persones.El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense ànim de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres.