Consergeria i petit manteniment.
Integrar-se en l’estructura de la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca per donar suport en l’organització de les diferents activitats, així com els esdeveniments puntuals, i programació del Teatre del Coro
Aquesta oferta està subjecta a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.
Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic amb el currículum i carta de presentació a  les oficines del Coro o a l’adreça:secretaria@elcorosentmenat.cat.
Data límit: 15 d’agost.

Ofertem un lloc de feina, per a integrar-se a l’equip tècnic donant suport al funcionament de l’entitat, per començar el dimecres 1 de setembre, es tracta d’un contracte en pràctiques i una retribució segons el que estableix el conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.A l’estar subjectes a les condicions i finançament de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil, és imprescindible que les persones candidates tinguin més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. També han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.