La nova Junta del Coro comença amb moltes il·lusions i ganes de treballar. Enceten una nova etapa de consolidació de projectes i noves propostes. Es potencia una organització per àmbits on un seguit de col·laboradors/es es responsabilitzaran de cadascun d’ells des del treball col·laboratiu amb perspectiva “horitzontal”. Aquesta forma de treballar especialitzarà cada ambient, però també fa imprescindible la col·laboració entre els diferents àmbits i amb altres entitats externes. La proposta neix amb les ganes d’impulsar les següents àrees de treball:ENTITAT: Gestionar incentivant el sentiment de pertinença a l’entitat, amb l’objectiu d’assegurar la seva solvència i transparència.PATRIMONI: Mantenir en condicions òptimes tots els edificis adaptant-los a les noves normatives.HISTÒRIA: Recuperar, preservar i digitalitzar tots els documents i arxius del Coro. Paral·lelament, difondre la nostra història com a entitat.EXCURSIONISME I MEDI AMBIENT: Promoure l’excursionisme potenciant el descobriment del municipi i tots els seus punts d’interès. Volem difondre el valor natural i paisagístic de Sentmenat.JOVENTUT: Organitzar activitats lúdiques per a joves. Realitzar activitats que promoguin el voluntariat i el compromís.CULTURA POPULAR: Promoure el Ball de Plaça i altres danses diferenciadores de Sentmenat. Creació de material pedagògic per a les escoles.ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ: Dinamitzar i promoure el lleure actiu per a totes les franges d’edat. Oferir una programació d’activitats i espectacles de qualitat.FORMACIÓ: Crear una l’Escola d’Arts Escèniques.COMUNICACIÓ: Elaborar un pla de comunicació global d’entitat.Tots aquests àmbits són flexibles i oberts a l’entorn. Observadors de la realitat que ens envolta, la nova junta vol mantenir-se oberta i arrelada a Sentmenat com a referent cultural. Els socis i les sòcies sou el centre i el motor d’aquesta roda d’àmbits de treball. Endavant!