La taula de debat a partir del dimecres 16 de setembre inicia temporada amb novetats. Canviem l’emplaçament per poder complir amb la normativa Covid i traslladarem els debats al Teatre. Aquest nou emplaçament ens obliga també a canviar el dia i a partir d’aquest curs serà el 3r dimecres de cada mes.Com sempre, la secció de la Taula ens buscarà temes que creguin que són de l’interès de tots/es tant sigui per la seva actualitat o perquè puguin dur a la reflexió.Consulteu l’agenda del web del Coro i trobareu la programació dels propers debats o bé en el següent enllaçhttp://www.elcorosentmenat.org/catala/seccions/taula-de-debat/taules-programades/La Societat no es fa responsable de les opinions de les persones convidades a la Taula de Debat.