A partir del dilluns 7 de setembre iniciarem un nou curs. Encara que no vulguem, serà un curs diferent on haurem de ser tots i totes molt responsables per poder-lo dur a terme. La Societat hem aplicat les mesures de seguretat que des del PROCICAT ens han anat exigint:- dispensadors de gel hidroalcohòlic.- distància de seguretat senyalitzada als espais on es realitzen activitats.- obligatori l’ús de la mascareta en totes les zones comunes.- temps de desinfecció i ventilació de 30 minuts entre activitat i activitat en un mateix espai.- més distància entre fileres i bloqueig automàtic de butaques per mantenir la distància de seguretat a la platea del teatre.- formació de prevenció de la COVID-19 per a tot el personal que realitza activitats i gestiona el Coro.- augment de neteja i desinfecció de tots els espais.El Coro treballa per posar tots els mitjans necessaris per a poder realitzar totes les activitats, ara cal que totes i tots siguem responsables i complim amb els protocols.#femcoro#somateneu#125anysdelCoro