La Façana del Coro, ja llueix.S’ha fet una actuació molt a fons recuperant l’ornamentació que es trobava molt malmesa i fent lluir el nom de l’entitat al cap d’amunt. També s’ha recuperat la canalització original de les canals que recullen l’aigua de la teulada permetent treure tubs sobreposats. I per acabar de fer-la lluir encara més, aviat tornaran a funcionar els fanals, donant llum a la façana principal.