Benvolguts/des socis/es,L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea general ordinària de la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, que tindrà lloc el divendres 28 d’abril a les 21:00 hores, en el Teatre de la nostra seu social, passeig Anselm Clavé, 46 – 48, amb el següent ordre del dia: 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte anterior 2.- Memòria dels actes realitzats durant el 2016 3.- Estat de comptes 2016 i pressupost 2017 4.- Renovació de La Junta Directiva 5.- Torn obert de paraula En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l’autorització que trobareu en la carta que se us a enviat.