El passat 5 d’abril va ser un dia prou important com per deixar-lo marcat en el calendari de “El Coro”, s’han començat a construir el primer pis on hi hauran les noves llotges de la sala d’actes. L’equip de treball de la Secció de La patilla va voler deixar immortalitzat el moment i cap al migdia ja es podia començar a veure on tindrem la llotja.