A la darrera junta del passat dia 31 de juliol es va decidir que la Societat Coral passes a formar part de la Federació d’Ateneus de Catalunya.  La Federació d’Ateneus de Catalunya es va fundar el 1983 com a entitat de segon nivell aglutinadora d’ateneus i associacions culturals.  Per defensar els interessos i donar visibilitat al moviment, promocionar i potenciar la cultura catalana, fomentar el model d’associacionisme i esdevenir un interlocutor vàlid amb l’administració. Actualment som 162 entitats federades, que sumen més de 92.000 associats a tot Catalunya.