La caminada familiar d’aquest diumenge 29 de juny queda anulada.