Prorrogat fins el 15 de juliol per la presentació de propostes.