La secció excursionista ens informa que ja es poden tramitar les llicències federatives per a l’any 2014.S’adjunta quadre de preus