Fes Coro!! Convida a las teves amistats que es facin seguidors del “Coro de Sentmenat” a les xarxes Socials https://www.facebook.com/pages/El-Coro-Sentmenat/118345658229593 https://twitter.com/ElCoroSentmenat