Desprès de llegir la darrera acta i en ser aprovada per unanimitat es va procedir a que cada secció fes un resum de la seva activitat en el darrer any. A mencionar el Cami Català de Sant Jaume que porten a terme la Secc. Excursionista; el intercanvi entre grups de teatre amateur de la comarca que la nostra Secc. de Teatre i participa; El Cor Jove va parlar del seu viatge a Berlin, de la participació en el programa de TV· “Casting”, de l’estrena del darrer espectacle “Crispetes”, aixi com de diferents actuacions; la Secc. de Ball de Saló varen fer un resum de les seves activitats i tallers, igual que la Secc. de Country; el Petit Coro resumir el seu II Cicle d’espectacles familiars; La Patilla va parlar sobre les feines realitzades i que es troben aproximadament en la mitad del projecte, ….S’aprova l’exercici econòmic 2012 trobant-se en aquests moments la Societat Coral totalment sanejada. També va ser presentat i aprovat el pressupost 2013.En la renovació de càrrecs es presenta una única candidatura, encapçalada pels membres de la Secc. de “La Patilla” ampliada fins a 18 components. Els membres de la nova Junta passant a ser:President, Josep Permanyer; Vice President, Estee Aymerich; Secretari, Pep Morella; Tresorer, Ricard Mach; Vocals: Antoni Ferrer, Rafel Verdaguer, Marina Casoliva, Lali Rimblas, Teresa Castejon. Joan Giralt, Carles Moreno, Xavi Aymerich, Joan Pascual, Jaume Verdaguer, Antonio Morales, Enric Balaguer, Miquel Martinez, Carme Soto i es creu convenient incorporar a Nadala Villalba.En el torn obert de paraules el President entrant, en Josep Permanyer, agraeix i felicita a els membres de la Junta sortint, posant de manifest el recolzament, la participació i sensibilitat cap a totes les seccions, i amb la creació del Petit Coro com a llavor de futur. També en la realització del 50% de les obres de reconstrucció i el sanejament de les finances. pagant els deutes i deixant un superavit per poder seguir treballant per acabar amb la reconstrucció i en pro de la cultura de Sentmenat, i tot això ho heu fet sense fer soroll, diu el nou President, i segueix dient que … la tasca que heu dut a terme es un referent a tenir en compte i que ha deixat emprenta. Tot i que la nova Junta es troba un llisto molt alt, treballarà per poder mantenir el nivell de qualitat de gestió fet fins ara.S’acaba l’assemblea agraint una vegada mes a els membres que cessaven per la feina feta.
*resum de la assemblea. L’acta recollida es mes extensa i complerta