A partir del proper divendres 21 de desembre ja es poden tramitar les llicències federatives de l’any 2013.S’adjunta quadre de preus.