L’equip de rehabilitació del Coro ‘La patilla’ té centrats els esforços en acabar el Salonet, la sala adjacent al Cafè que té un ús polivalent. Després dels treballs de recuperació de la paret, amb parts en les que s’ha mantingut els antics maons a vista, ara  s’està pintant i queda pendent d’ acabar la col·locació de llums i cortines.Paral·lelament, també s’està a punt d’acabar la barana de l’escala que va del vestíbul a la terrassa del bar i els propers  esforços se centraran en el tancament del vestíbul i l’obertura del passadís que conecta la Plaça i el Parc de la Riera.